اخبار سایت

امضاء تفاهم نامه مشارکت در ساخت مدرن ترین مجتمع اداری در شمال تهران

شرکت آتی ساز با امضاء تفاهم نامه ای ساخت مدرن ترین مجتمع اداری در شمال تهران را آغاز نمود . این مجتمع اداری- تجاری با زیربنای مفید نزدیک به 30 هزار مترمربع دارای 109 واحد اداری و تجاری و 216 باب پارکینگ می باشد.
اعضاء هیئت مدیره شرکت آتی ساز با امضاء این تفاهم نامه مشارکت بر ساخت اینگونه پروژه ها با استفاده از فناوری های نوین ساخت و استفاده از روش های سبک سازی ساخت به منظور کاهش هزینه های عملیات اجرایی و کوتاه کردن مدت زمان اجرای پروژه تاکید نمودند.

آخرین مطالب سایت