• 021-88090164

کاربری

 • تجاری - مسکونی
 • تجاری - اداری
 • مسکونی
 • تجاری
 • اداری
 • فرهنگی
 • آموزش
 • فروش زمین

وضعیت پروژه

 • در حال طراحی
 • در دست ساخت
 • اجرا شده

پروژه های آماده به فروش

طرح فروش 4

وضعیت : در حال اجرا و پیش فروش استان و شهر : تهران / تهران

طرح فروش 3

وضعیت : در حال اجرا و پیش فروش استان و شهر : تهران / تهران

طرح فروش 1

وضعیت : در حال اجرا و پیش فروش استان و شهر : تهران / تهران

طرح فروش 2

وضعیت : در حال اجرا و پیش فروش استان و شهر : تهران / تهران

فروش

اخبار و رویدادها