پروژه ها

مجتمع اداری و تجاری سینا

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   26100

بلوار جام جم (مراغه)

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   34800

مرکز تجاری آتی‌ساز (همدان)

کاربری :   تجاری
متراژ کل :   23411