پروژه ها

برج مسکونی و تجاری فرهنگ شهر شیراز

کاربری :   مسکونی و تجاری
متراژ کل :   211791

مجتمع مسكونی عسلویه فاز1و 2

کاربری :   مسكونی
متراژ کل :   14150