• 021-88090164

ارزش ها

* شرکت آتی ساز سازمانی کمال گرا و وفادار به عهد خود درقبال کارکنان ، جامعه ، مشتریان و طرف های ذینفع خود می باشد. اصول اخلاقی و کرامت انسانی را بااحترام به شخصیت و تلاش پرسنل سرلوحه کار خویش قرار داده است تا با هدف بالا بردن حس نوع دوستی و همکاری و حمایت همه جانبه از پرسنل که سرمایه های ارزشمند سازمانی می باشند به اهداف خود دست یابد.

* به عنوان یک سازمان یادگیرنده و دانش محور ، آموزش و یادگیری مستمر و استفاده از تجربیات در ایجاد زنجیره ای از دانش را در جهت خلق ارزش افزورده برای ذینفعان جزء باور های خود می داند.

* تولید محصولات نوآورانه و باکیفیت همسو با نیاز های اجتماعی و اقتصادی جامعه مسئولیت های اجتماعی ما را مشخص نموده

* تلاش برای ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان و ارایه خدمات مناسب به مشتریان در راستای احترام به حقوق مشتری و جلب اعتماد آنها جزء جدای ناپذیر ارزش های سازمانی ما می باشد

فروش

اخبار و رویدادها