• 021-88090164

اهداف کلان

- کارآفرینی و آینده نگری بر پایه منابع انسانی کارآمد و خلاق
- حفظ دیدگاه بلند مدت برای حیات اقتصادی و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در معیارهای روز
- رقابت سالم در عرصه ساخت وساز با رعایت اصول استاندارد آن
- اصرار به جلب رضایت مشتری و اطمینان سهامداران و استمرار بخشیدن به سودآوری کار ، از طریق حفظ منابع معقول طرف های ذینفع
- بهره وری از فناوری و استانداردهای نوین در صنعت ساختمان
- افزایش سرعت ساخت و ساز با توجه به سیستم های منتخب جهانی
- اقتصادی نمودن پروژه ها برای ذینفعان
- تحقق در جهت بکارگیری فناوری های جدید به منظور کاهش هزینه ، سرعت در تولید ، ارتقاء کیفیت و سودآوری یشتر و ایجاد ساختمان های مدرن و هوشمند
- توجه ویژه به کسب سود و تامین درآمد پایدار برای شرکت
- بهسازی ساختار سازمانی با توجه به اهداف و ماموریت های شرکت
- توسعه مدیریت دانش بنیان با رعایت حقوق کلیه ذینفعان اصلی شرکت به منظور دستیابی به رشد سودآوری ، ارتقاء بهره وری ، خلق پروژه های متمایز مبتنی بر نیاز روز مشتریان

فروش

اخبار و رویدادها