• 021-88090164

بازگشت همه به سوی اوست

10 فروردین 1398 - ساعت 13:23

بدین وسیله به اطلاع کلیه همکاران می رساند مراسم ختم مرحوم حاج صالح رسولی ( پدر جناب آقای دکتر رسولی) روز شنبه مورخ 97/01/17 از ساعت 15 لغایت 16:30 در مسجد الزهرا واقع در شهرک غرب فاز 2 خیابان هرمزان روبه روی برج های تهران برگزار میگردد. حضور شما سروران موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی قلب بازماندگان خواهد بود.

فروش

اخبار و رویدادها