• 021-88090164

کار گروه تخصصی ارائه راهکارهای تخصصی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

25 خرداد 1398 - ساعت 11:56

به گزارش روابط عمومی شرکت آتی ساز، در روز چهارم برگزاری رویداد بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در شهر ساری، جلسه هم اندیشی کارگروه تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه، روسیه و اوکراین با حضور اکثریت شرکت کنندگان در نمایشگاه و رایزن اقتصادی وزارت امور خارجه در محل نمایشگاه برگزار گردید. در این نشست ضمن تبادل نظر، ارائه نظرات، مسائل و مشکلات پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی از نگاه شرکت کنندگان؛ جناب آقای مهندس کوثری به معرفی شرکت، پروژه های درحال اجرا و نحوه تعامل و همکاری شرکت باتولیدکنندگان و شرکت های ساختمانی مطالبی را بیان فرمودند.

فروش

اخبار و رویدادها