• 021-88090164

بازدید مشاوران محترم وزارت صمت از غرفه شرکت آتی ساز در نمایشگاه

25 خرداد 1398 - ساعت 11:47

به گزارش روابط عمومی شرکت آتی ساز، در روز سوم برگزاری رویداد بین المللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته در شهر ساری، جناب آقایان محسن پور و صادقی مشاوران محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن بازدید از غرفه شرکت آتی ساز در راستای توسعه خدمات فنی و مهندسی اعلام مساعدت نمودند. همچنین در ادامه معاونت محترم بازرگانی و فروش و تیم همراه شرکت جلسات متعددی با شرکت های تولید کننده مصالح در راستای تامین مواد و مصالح مورد نیاز پروژه های شرکت برگزار نمودند

فروش

اخبار و رویدادها