دیگر سر فصل ها

موضوع فعالیت طبق اساس نامه

طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی به ویژه بلند مرتبه سازی، راه و پل ، فرودگاه و شهرسازی ، سد سازی، آپارتمان سازی و فروش آنها، احداث کارخانجات لازم جهت تأمین مصالح و ابزار كار ساختماني و انجام كليه امور بازرگاني، صادرات و واردات و فروش ماشين آلات،‌ مصالح ساختماني و راه‌سازی و نظایر آن می‌باشد. در حال حاضر زمینه اصلی فعالیت شرکت، بلند مرتبه سازی ،شهرک سازی و نوسازی و احیا ء بافت فرسوده می باشد.