پروژه های شرکت

برج مسکونی و تجاری فرهنگ شهر شیراز

کاربری :   مسکونی و تجاری
متراژ کل :   211791
بر آورد هزینه :   -

مجتمع اداری و تجاری و مسکونی آتی سنتر مشهد

کاربری :   اداری تجاری
متراژ کل :   103256
بر آورد هزینه :   -

بلوار جام جم (مراغه)

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   34800
بر آورد هزینه :   -

مرکز تجاری آتی‌ساز (همدان)

کاربری :   تجاری
متراژ کل :   23411
بر آورد هزینه :   -

مجتمع اداری و تجاری سینا

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   26100
بر آورد هزینه :   -

مجتمع مسكونی عسلویه فاز1و 2

کاربری :   مسكونی
متراژ کل :   14150
بر آورد هزینه :   -

اخبار سایت