پروژه های شرکت

مجتمع اداری و تجاری فیروزه شرق

کاربری :   اداری تجاری
متراژ کل :   103256
بر آورد هزینه :   -

بلوار جام جم (مراغه)

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   34800
بر آورد هزینه :   -

مرکز تجاری آتی‌ساز (همدان)

کاربری :   تجاری
متراژ کل :   23411
بر آورد هزینه :   -

مجتمع اداری و تجاری سینا

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   26100
بر آورد هزینه :   -

مجتمع مسكونی عسلویه فاز1و 2

کاربری :   مسكونی
متراژ کل :   14150
بر آورد هزینه :   -

خوابگاه دانشگاه فنون دریایی‌خرمشهر

کاربری :   خوابگاه
متراژ کل :   10512
بر آورد هزینه :   -

اخبار سایت

در این قسمت مطلبی برای نمایش یافت نگردید .