پروژه های شرکت

برج‌های مسكونی آتی‌ساز 2

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   179096
بر آورد هزینه :   3000000000
تاریخ شروع پروژه :   1397/06/28
تاریخ خاتمه پروژه :   1397/06/31

برج هاي مسكوني شاهين دژ

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   26000
بر آورد هزینه :   -
تاریخ شروع پروژه :   1397/06/25
تاریخ خاتمه پروژه :   1398/06/31

برج مسکونی و تجاری فرهنگ شهر شیراز

کاربری :   مسکونی و تجاری
متراژ کل :   211791
بر آورد هزینه :   -

مجتمع اداری و تجاری فیروزه شرق

کاربری :   اداری تجاری
متراژ کل :   103256
بر آورد هزینه :   -

بلوار جام جم (مراغه)

کاربری :   اداری و تجاری
متراژ کل :   34800
بر آورد هزینه :   -

مرکز تجاری آتی‌ساز (همدان)

کاربری :   تجاری
متراژ کل :   23411
بر آورد هزینه :   -

اخبار سایت